LIETUVOS CORNHOLE FEDERACIJOS TIKSLAI

  • Vykdant populiarinimo programą Lietuvoje CORNHOLE žaidimą siekiama plėtoti kaip sportą Lietuvoje.
  • Suvienyti visas CORNHOLE organizacijas. Rengti jaunimo ir suaugusių varžybas, mėgėjų sporto renginius.
  • Plėtoti aukšto sportinio meistriškumo renginius (treniruotes, miestų pirmenybes, tarptautinius turnyrus,
  • čempionatus, sporto stovyklas).
  • Dalyvauti tarptautinių organizacijų ir sporto federacijų veikloje plėtoti bendradarbiavimo sporto srityje ryšius
  • su kitais šalies ir užsienio miestais.
  • Puoselėti CORNHOLE sporto tradicijas, formuoti populiarų ir teigiamą įvaizdį.
 

Siekiamybė iki 2025 m.

1. CORNHOLE sporto šakos plėtojimas Lietuvoje, kūno kultūros ir sporto sudedamoji dalis.
1.1. CORNHOLE sporto šakos populiarinimas įtraukiant sportą į “Sportas visiems” programas.
1.2. CORNHOLE sporto šakos populiarinimas įvairių sluoksnių žmonių grupėse, tame tarpe ir neįgaliųjų bendruomenėse.

2. Aprūpinti Lietuvos pagrindinius sporto centrus bei mokymo įstaigas CORNHOLE sporto plėtojimo programomis,

sportiniu inventoriumi. Parengti CORNHOLE mokymo specialistus.
2.1. Materialinės ir techninės bazės gerinimas.

3. Nacionalinių CORNHOLE čempionatų pravedimo sistemos sukūrimas ir tobulinimas.
3.2. Jaunimo ir moksleivių CORNHOLE sportininkų paruošimas, užtikrinant sportininkų
rezervą.
3.3.Parengti CORNHOLE sporto šakų sportininkus miestų, rajonų, ir šalies rinktinėms.

4. Aprūpinti CORNHOLE trenerius – instruktorius, metodinio darbo medžiaga CORNHOLE sporto vystymui.

5. Ugdyti pomėgį išliekantį visą gyvenimą sportuoti.